Voel je vrij om trouw te zijn aan wie je bent en te leven vanuit je hart!
Soms kun je door allerlei omstandigheden (een deel van) jezelf kwijt raken. Je hebt (onbewust) strategieen  ontwikkeld om met een, voor jou moeilijke of zelfs ondraaglijke, situatie om te kunnen gaan. Maar ergens onderweg ben je het gevoel dat jij jij bent verloren. Je wilt een bodem onder je voeten waar je stevigheid voelt. Je verlangt ernaar te leven maar weet niet goed hoe je dat kunt doen.
Heb je behoefte aan een luisterend oor en een meevoelend hart? Zoek je een plek waar je gewoon mag zijn wie je bent met alles wat je voelt, denkt en meedraagt? Wil je samen met iemand onderzoeken wat ook alweer wel en niet bij jou hoort? Verlang je ernaar dat iemand gewoon een eindje met je oploopt terwijl je vragen kunt stellen als: ‘Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Kan ik dat zijn, durf ik dat te zijn?’ En wil je je eigen antwoorden ontdekken op die vragen? Wil je leren herkennen wat werkelijk bij jou past in plaats van afhankelijk te zijn van wat andere mensen of instanties zeggen? Zoek je iemand die jou daarin ondersteunt en aanmoedigt?
Je bent van harte welkom! Mijn verlangen is zo'n plek te bieden. Kom gerust kennismaken om te ervaren of mijn persoonlijkheid en manier van werken bij jouw wensen aansluit.
Het mooiste wat je kunt worden 
is jezelf!

Mirror of my

soul

One day i was looking

in the mirror of my soul

and the things i saw there

were not nice at all.

 

There'll be times in life

we will have to face

the dark sides of our soul

and I'm right there in that place.

What I saw was anger,

what i saw was fear.

Lots of love conditional

and then i saw a tear.

But not a tear of sadness,

but one of jealousy.

I also found some feelings

of inferiority.

Some vanity and expectations

no one could ever meet.

 

All those ugly feelings

caused me lots of pain,

of loneliness and deepest grief,

searching peace in vain.

 

A friend of mine then told me,

my feelings let me see

the things that are needed

by this child in me.

 

She told me not to turn away

that little girl inside.

But to love and cherish her

instead of 'run and hide'.

 

Today I've been looking

in the mirror of my soul

and then I smiled and told myself:

"Your love will make you whole"

 

And when that love flows in my soul

it heals and melts away

all the things i saw

in the mirror there that day.

 

©Damaris 01-08-2007

  Blog!
Samen met een team van hulpverleners werken we voor Dogmavrij. Deze site is gestart door Inge Bosscha. Zij schrijft artikelen over dogma's, voornamelijk met betrekking tot geloofssystemen. Er is ook een (gesloten) facebook-groep om ervaringen uit te wisselen. Dit is heel helend gebleken voor de meeste mensen. 
Op haar website kun je heel veel artikelen vinden over allerlei zaken mbt tot geloofsovertuigingen. Zij spreekt over Religieus Trauma Syndroom. Dit is vergelijkbaar met post traumatische stress, maar dan specifiek door het opgroeien in een geloofssysteem. Dit geeft specifieke gevolgen waar heel veel hulpverleners te weinig vanaf weten. Zij probeert hier meer aandacht voor te krijgen.