top of page

Boeken
Dit is een overzicht van verschillende categorieën boeken waardoor je je kunt laten inspireren en steunen. 
Religie

 • Een ongewoon gesprek met God-Neale Donald Walsch: dit was een van de eerste boeken die ik las die een enorm verruimend effect had op mijn vermogen flexibeler te leren denken. Door mijn opvoeding had ik een tamelijk strakke, rigide denkstijl ontwikkelt en die verlamde me. Dit boek heeft het proces naar flexibiliteit in denken en kijken in werking gezet.

 • De kinderen van het paradijs-Marianne Fredriksson: ik vind deze vrouw sowieso een fantastische schrijfster! Ze heeft het vermogen je mee te nemen in een hele andere wereld als de jouwe. Dit boek gaat over het verhaal van Adam en Eva, maar dan anders. Ook dit boek was enorm belangrijk voor me in het ontwikkelen van meer flexibiliteit in mijn denken. "Ooooh zo kan het ook gegaan zijn".

 • De kerk loslaten-Anneke Polderman: dit is een biografie van iemand die haar weg vanuit de kerk gezocht heeft naar haar eigen authentieke weg. Ik heb hier veel steun aan gehad.

 • De geboorte van Christus in ons-Hans Stolp: wederom een andere manier van leren kijken naar de traditionele verhalen uit de Bijbel. Hans Stolp is de weg van gnostiek opgegaan, soort van symbolisch naar de bijbelverhalen kijken en de lessen daaruit halen in plaats van letterlijke interpretaties.

 • Geloven in een God die niet bestaat-Klaas Hendrikse: een atheistische dominee...is dat uberhaupt mogelijk?? Ja dus...prachtig en inspirerend en uitnodigend om van een of...of naar een en....en te groeien. We denken vaak dat we moeten kiezen tussen het een OF het ander. Terwijl de meeste dingen niet zwart-wit zijn. Het is enorm bevrijdend om te leren verschillende, schijnbaar tegenstrijdige gevoelens/gedachten/etc naast elkaar te laten bestaan. 

Therapie/zelfhulp

 • De tijger ontwaakt-Peter Levine, hier wordt beschreven wat trauma nu eigenlijk is en de rol van ons lichaam daarbij.

 • De stem van je lichaam- Peter Levine: vervolg op 'De tijger ontwaakt' Hier wordt uitgewerkt hoe je de stem van je lichaam kunt leren verstaan.

 • Traumasporen-Bessel van der Kolk: deze psychiater die zowel de praktijk als de onderzoekskant van de psychiatrie kent heeft zich verdiept in trauma. In dit boek beschrijft hij uitgebreid wat hij zoal ontdekt heeft. Afwisselend casussen en onderzoeken waar de focus ligt op alle mogelijke therapieen die kunnen werken. Wat mij enorm aanspreekt van deze man is zijn genuanceerdheid. Hij heeft geen voorkeur voor 1 therapie die HET antwoord zou zijn. Maar hij staat open voor alles wat kan helpen om trauma te verzachten en onderzoekt dat.

 • De jongen die opgroeide als hond-Bruce Perry: een kinderpsychiater die zich bezighoudt met ontwikkelingstrauma. Ook deze man heeft een prachtige balans tussen verhalen uit de praktijk en uitleg van hoe ontwikkelingstrauma ontstaat en de impact op onze hersenen.

 • Ontwikkelingstrauma helen-Laurence Heller & Aline LaPierre: dit is het basisboek van waaruit mijn opleidng NARM is opgebouwd. Het gaat over ontwikkelingstrauma en beschrijft welke strategieen daaruit voort kunnen komen.

 • De polyvagaaltheorie in therapie-Deb Dana: De polyvagaaltheorie beschrijft de werking van ons autonome zenuwstelsel met betrekking tot overlevingsreacties. Deb Dana heeft deze theorie, ontwikkelt door Stephen Porges, uitgewerkt voor de praktijk in therapie. 

 • Grenzen-Cloud & Townsend: Een goed boek over wat grenzen zijn en hoe je die mag stellen. Beschreven vanuit een christelijk perspectief en daardoor misschien minder geschikt als je (nog) erg getriggerd wordt door christelijk gedachtengoed.

 • Selfhelp for your nerves-Dr. Claire Weekes: Ik heb heel veel aan dit boek en de audio's van deze arts gehad toen ik heel veel last had van angstaanvallen. Deze arts, die daar zelf mee bekend is, legt haarfijn uit wat er nu precies gebeurd tijdens een angstaanval waardoor je langzaam aan grip krijgt op de angst voor de angst.

Relaties/liefde/seksualiteit

 • Come as you are-Nagosksi

 • The ethical slut-

bottom of page