top of page

Kennis, ervaring en vaardigheden

Opleiding en werkervaring
 • ACT in coaching
 • online training polyvagaal theorie
 • Opleiding tot NARM therapeut                                     
 • eigenaar van "Jouw natuurlijke schoonheid"
 • Opleiding tot kleurstylist bij Art of Image
 • Gezinsvoogd bij Bureau Jeugdzorg
 • Onderzoeker voor Universiteit Maastricht mbt dyslexie
 • Onderzoeker voor Harcourt Test Publishers (ontwikkelaar van psychologische testen)
 • Diagnostisch onderzoeker bij de schoolbegeleidingsdienst
 • Pgb'er, individuele begeleiding van een jongen met pdd-nos en dyslexie
 • Begeleider van een woongroep voor alleenstaande ouders (tienermoeders)
 • Begeleider bij een instelling voor verstandelijk gehandicapten, verschillende afdelingen (woongroepen, dagbesteding, thuisbegeleiding)
 • Pedagogische Wetenschappen aan de VU
Mijn levenservaring
 • Het opgroeien in een streng gelovig gezin: bekend met de impact die een rigide overtuigingsysteem kan hebben op de ontwikkeling van je persoonlijkheid.
 • Het opgroeien in een disfunctioneel gezin en de impact op je ontwikkeling.
 • Bekend met de enorme impact die chronische aandoeningen op je leven kan hebben
 • Ervaring met diverse trajecten op het gebied van verwerking, begeleiding, revalidatie, integratie, gezondheid
Sterke kanten:
 • analytisch vermogen
 • intuïtief 
 • sterke zelfreflectie
 • ontwikkelingsgericht: ik geloof dat de mens een lerend systeem is. Ik ben daar zelf een sterk voorbeeld van. Ik heb een sterke drang naar groei en sta daar altijd open voor. Dat heeft mij gebracht van waar ik was naar waar ik nu ben: het verschil tussen overleven en LEVEN. Voor jou geloof ik ook dat het altijd mogelijk is verandering te krijgen in je huidige situatie, als dat is wat je wilt. 
 • alles mag er zijn: ik geloof steeds minder in goed/fout, zwart/wit. Overal zit een verhaal achter. Ik ben een ster in nuancering, kan dingen van vele kanten bekijken. Zo benader ik jou dus ook: met een open hart en verlangen om je te begrijpen en te ontmoeten als de hele mens die jij bent. 
Kortom: wat heb ik jou nu op dit moment te bieden?
 • een luisterend oor en meevoelend hart
 • ik wil graag een omgeving creëren waarin jij je vrij voelt om te onderzoeken wie jij bent en wil zijn. Daar is geen afwijzing of veroordeling, alleen samen onderzoeken. Mijn streven is dat alles er mag zijn.
 • een van mijn sterkste kwaliteiten is het kunnen combineren van mijn analytisch vermogen met mijn intuitie. Wat ik voel en ervaar, weet ik onder woorden te brengen. Ik kan daardoor verbanden leggen tussen schijnbaar ongerelateerde zaken en kan verschillende psychologische, emotionele, relationele principes uit leggen waardoor jij er wat grip op krijgt. Dit helpt je je innerlijke belevingswereld te organiseren waardoor daar rust kan ontstaan. Vanuit die rust ontstaat ruimte om in beweging te kunnen komen.
bottom of page