top of page

Over NARM

NARM staat voor NeuroAffectiefRelationeelModel. 
Dit model is ontwikkelt specifiek voor ontwikkelingstrauma. Het integreert de beste inzichten vanuit verschillende benaderingen en de nieuwste kennis vanuit de neuropschyologie.

De rol van ons zenuwstelsel (Neuro) blijkt van enorm belang bij ontwikkelingstrauma. Dit gaat over de invloed van trauma op de beleving van onze innerlijke wereld (Affectief) en het verlangen, de angst en het (on)vermogen ons te verbinden met onszelf en elkaar (Relationeel). Daarbinnen en tussen deze velden speelt ons leven zich af en dit is de focus van dit model.

Er valt veel moois te zeggen over dit model. Ik vind het prachtig en heb zelf mogen ervaren dat het werkt. Het bracht me op de weg terug naar mijn innerlijke kracht, naar levenslust en vreugde en leerde me de basisvaardigheden die je normaal als kind leert om een gezonde volwassene te kunnen zijn. Ik heb me hier diep door laten inspireren.

Uitgangspunt van dit model is dat we allen verlangen naar verbinding en het ervaren van levenslust. Deze twee zijn ook aan elkaar verbonden. Door het ervaren van verbinding voelen we ons levendig en levenslust maakt dat we ons willen en kunnen verbinden. Verbinding met ons lichaam, met onze emoties, met ons zelf en met anderen. 

Ontwikkelingstrauma heeft tot gevolg dat de verbinding tussen deze gebieden in onszelf verbroken en vervormt raken. En dit model is een weg om die verbinding in onszelf en daarmee met de wereld om ons heen te herstellen.

 

Enkele kernwoorden zijn mildheid, vertrouwen in de menselijke veerkracht en de innerlijke wijsheid van onze overlevingsdrang, compassie en 'simpelweg' aanwezig zijn. De client hoeft niet 'gefikst' te worden. Er hoeft niet onnodig in het verleden gewroet te worden. De client moet niet iets doen of laten. Het gaat om de ontmoeting en die vind plaats in het hier en nu. Aanwezig zijn bij wat zich ook aandient.

Het zijn geen technieken die toegepast moeten worden, geen methoden die de client zich eigen moet maken, maar ten diepste gaat het om de innerlijke houding die de therapeut leert ontwikkelen en door voor te leven kan overdragen.


Deze innerlijke houding vraagt om authenticiteit, zelfreflectie, compassie, aanwezigheid en oprechte nieuwsgierigheid. Dit kan niet gemaakt worden, het is geen trucje dat je kunt toepassen. Het is een innerlijk (leer)proces van de therapeut waar deze kwaliteiten zich ontvouwen. En de hele opleiding staat eigenlijk in het teken hiervan. Natuurlijk krijgen we ook inzicht over ontwikkelingstrauma, hoe het ontstaat, hoe dat er uit kan zien, etc. maar de essentie is dit innerlijke proces.

 

bottom of page