top of page

Proces begeleiding

Ik houd ervan me te verdiepen in nieuwe en verschillende ideeën, theorieën, methodes, technieken en benaderingen. Ik zie of er ergens 'waarheid' en waarde in zit en wil daar graag meer van weten. Daar word ik heel blij van, dat geeft me energie. Daarnaast ben ik goed in overzicht creëren en houden, verbanden zien tussen verschillende zaken, processen in kaart brengen, vooruitzien en meedenken over welke paden je kunt bewandelen. 
Dat besefte ik me na een gesprek met de coach die mij begeleidt terug naar werk. Toen ik over dat gesprek nadacht, kwam ook mijn eigen ervaring om de hoek kijken. Wat had ik destijds graag iemand gehad die naast mij stond en een idee had van hoe alles met elkaar samenhing, die het overzicht hield van waar ik naartoe wilde en met mij mee dacht over mogelijke routes. Iemand die mij ook hielp ontdekken hoe ik de signalen kon herkennen van mijn innerlijk wanneer iets wel of niet bij mij paste. Iemand die mij kon helpen herinneren, op momenten dat ik het niet meer zag zitten, aan wat ik al bereikt had. Ik had geen idee hoe ik het aan  moest pakken en heb het allemaal zelf uit moeten puzzelen. Wat heel veel tijd en energie kostte die ik eigenlijk beter kon gebruiken. Inmiddels ben ik goed in staat te herkennen wanneer ik mag rusten, wanneer zich een nieuw stukje aandient dat gezien en verkent wil worden. Ik vind mijn routes/behandelingen/personen. Ik herken wat klopt voor mij en wat niet en wanneer niet (meer). En ik ben in staat daar actie op te ondernemen.
En ineens was er dit idee: "proces begeleiding"
De doelgroep die mij het meeste trekt en waar ik zelf ook toe behoor(de) is de zogenaamde 'complexe problematiek'. Daarmee bedoel ik niet dat deze mensen 'ingewikkeld of lastig' zijn. Maar hier spelen zoveel verschillende factoren tegelijkertijd waardoor het vaak een schijnbaar onontwarbare kluwe wol lijkt die vol knopen zit. Je trekt ergens aan een draadje om een knoop eruit te halen en het lijkt alleen maar meer vast te gaan zitten. Het is dan vaak heel lastig te bepalen waar je nu kunt beginnen en ook om te zien en voelen of iets nu werkt of niet. En helaas wordt er in de praktijk vaak maar 1 invalshoek gebruikt, terwijl juist hier fysiek, emotioneel en mentaal op zoveel manieren met elkaar verweven zijn. Vaak is er een mix van oorzaken en symptomen op gebied van Gezondheid, energetische huishouding, genetische belasting, gezinsdynamiek, life events, persoonlijkheid, trauma, (geloofs)opvoeding, etc. Allemaal factoren die invloed hebben op je vermogen om wel of niet te kunnen functioneren als de volwassene die je wilt zijn. En hoe vindt je dan, in deze complexiteit, de weg richting gezondheid, energie, harmonie en innerlijke vrede?!

Dit is iets wat ik zo graag wil doen. Er is zo'n spreuk "Wees zelf de verandering in de wereld die je wilt zien". Dit is wat ik zo nodig had en wat er niet was. Dit is wat ik wil en kan inbrengen. Samen met jou in kaart brengen wat jouw verhaal is, wat je verlangen is, welke factoren een (belemmerende) rol spelen in jouw leven en met jou uitzoeken welke aanvliegroutes er zijn. Ontdekken wat jouw signalen zijn die je vertellen wat wel en niet bij jou past op dit moment. En daarbij ook praktisch kijken naar wat wel en niet mogelijk is binnen de (vaak praktische en financiële) opties die er zijn.

Dus mocht jij hier behoefte aan hebben... Weet je welkom! Dan gaan we samen aan de slag!


 
bottom of page