Proces begeleiding

Een nieuwe dienst die ik wil ontwikkelen. Gaande weg zal dit vorm krijgen, voor nu eerst wat achtergrond informatie zodat je er al een beeld van krijgt en kunt voelen of dat iets voor je is.

In een van de gesprekken met de coach van het UWV, die mij vanuit de WIA begeleidt in 'terug naar werk' komt langs dat ik misschien meer een soort visionair ben als iemand die in de praktijk doet. 
Ik houd ervan me te verdiepen in nieuwe en verschillende ideeën, theorieën, methodes, technieken, benaderingen. Ik zie of er ergens 'waarheid' en waarde in zit en wil daar graag meer van weten. Maar ik ben veel minder iemand die dat dan volledig beheerst en uitvoert op dagelijkse basis.
Ik ben goed in overzicht creëren en houden, verbanden zien tussen verschillende zaken, processen in kaart brengen, vooruitzien en meedenken over welke paden je kunt bewandelen. 
Toen ik over dit gesprek nadacht op de terugweg en alles nog eens de revue liet passeren, kwam ook mijn eigen ervaring om de hoek kijken. Wat had ik graag iemand gehad die naast mij stond, het overzicht hield van waar ik naartoe wilde en met mij mee dacht over mogelijke routes. Iemand die mij ook hielp ontdekken hoe ik de signalen kon herkennen van mijn innerlijk wanneer iets wel of niet bij mij paste. Iemand die mij ook kon helpen herinneren, op momenten dat ik het niet meer zag zitten, aan wat ik al bereikt had. Ik had geen idee hoe ik het aan  moest pakken en heb het allemaal zelf uit moeten puzzelen. Wat heel veel tijd en energie kostte die ik eigenlijk beter kon gebruiken. Inmiddels ben ik goed in staat te herkennen wanneer ik mag rusten, wanneer zich een nieuw stukje aandient dat gezien en verkent wil worden. Ik vind mijn routes/behandelingen/personen. Ik herken wat klopt voor mij en wat niet en wanneer niet (meer). En ik ben in staat daar actie op te ondernemen.
En ineens was er dit idee: "proces begeleiding"
De doelgroep die mij het meeste trekt en waar ik zelf ook toe behoor(de) is de zogenaamde 'complexe problematiek'. Daarmee bedoel ik niet dat dze mensen 'ingewikkeld of lastig' zijn. Maar hier spelen zoveel verschillende factoren tegelijkertijd waardoor het vaak heel lastig te bepalen is wat NU een goede invalshoek is en wat wel/niet werkt omdat fysiek/lijf, emotioneel/voelen, mentaal/denken zo met elkaar verweven zijn. Gezondheid, energetische huishouding, genetische belasting, gezinsdynamiek, life events, (geloofs)opvoeding...allemaal factoren die invloed hebben op je vermogen om wel of niet te kunnen functioneren als de volwassene die je wilt zijn. En hoe vindt je dan, in deze complexiteit, de weg richting gezondheid, energie, harmonie, innerlijke vrede?!

Dit is iets wat ik zo graag wil doen. Er is zo'n spreuk "Wees zelf de verandering in de wereld die je wilt zien". Dit is wat ik zo nodig had en wat er niet was. Dit is wat ik wil en kan inbrengen. Samen met jou in kaart brengen wat jouw verhaal is, wat je verlangen is, welke factoren een (belemmerende) rol spelen in jouw leven en met jou uitzoeken welke aanvliegroutes er zijn. Ontdekken wat jouw signalen zijn die je vertellen wat wel en niet bij jou past op dit moment. En ook praktisch kijken naar wat wel en niet mogelijk is binnen de (vaak praktische en financiële) opties die er zijn.
 
Dus mocht jij hier behoefte aan hebben... Weet je welkom!